แอป Facebook บน Android สามารถอัปโหลดวิดีโอระดับ HD ได้แล้ว

ถึงแม้ว่า Facebook จะพยายามผลักดันคอนเทนท์วิดีโอ (Video Content: เนื้อหาด้านวิดีโอ) อย่างจริงจัง แต่แอป Facebook ของ Android กลับไม่สามารถอัปโหลดวิดีโอคุณภาพสูงได้ ล่าสุดทาง Facebook ก็ได้ปล่อยอัปเดตที่เพิ่มการรองรับวิดีโอคุณภาพสูงใหักับแอป Facebook ของ Android แล้ว

 

Leave a Reply